Qualitat

Palets Fènix

Calidad

Polítiques d'actuació

A Palets Fénix gaudim d’una cultura d’empresa que potencia la qualitat i una clara orientació d’atenció i assistència al client. El sistema de gestió de Palets Fénix es basa en les següents polítiques d’actuació:

 1. Respecte pel medi ambient:
  • Minimitzar els residus, donar suport al reciclatge, i la reutilització dels materials, és la filosofia de la nostra empresa.
  • Vetllar per la reducció d’emissions contaminants i de residus.
  • Compromís en la prevenció de la contaminació del medi ambient, reduint al màxim la nostra petjada mediambiental.
 2. Producció:
  • Millora contínua, detectar les oportunitats de millora en tots els àmbits i processos de l’empresa d’una manera sostenible i eficient econòmicament. elements fonamentals de la gestió interna de l’organització.
  • Desenvolupament tecnològic amb la implementació constant de millores de maquinària d’última generació.
  • Complir els procediments legals i reglamentaris, tant nacionals com internacionals, en matèria de compra-venda de palet nou i usat.
 3. Servei al client:
  • Qualitat en el servei: oferint i millorant constantment per a oferir un servei de qualitat immillorable, tant a nivell intern en l’empresa com a nivell extern en el tracte amb clients i proveïdors. Implantar indicadors de qualitat i realitzar seguiment i anàlisi d’aquests.
  • Garanties: compliment dels requisits acordats amb els clients en tota la gestió del servei.
  • Qualitat del producte: verificar que la mercaderia subministrada compleix amb els estàndards de qualitat exigits.
  • Els productes que comercialitzem han de satisfer les necessitats requerides tant a nivell tècnic com en qualitat.
 4. Equip humà qualificat:
  • Formació contínua del personal de totes les àrees, per a obtenir la millor qualificació dels nostres treballadors.
  • Establir sinergies entre perfils sènior i joves, perquè els majors puguin ser mentors de les noves generacions gràcies a la seva experiència.
  • Implicar a tot el personal en la consecució dels objectius establerts fent-los partícips de l’èxit i de l’avanç.
  • Fomentar el bon enteniment.
  • Millora contínua de les condicions laborals dels empleats, vetllant sempre per la seva integritat i el seu benestar.
 5. Seguretat:
  • Control i supervisió del compliment dels protocols de salut i seguretat en l’entorn laboral establerts per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Des de Palets Fènix, promovem, motivem i supervisem, mitjançant auditoria interna, que totes les mesures establertes en la present política de qualitat siguin complertes de grat per tot el personal, implicant-los a participar en la millora individual i col·lectiva de tota l’empresa.